Aktualności


Fachowe porady, ciekawe wdrożenia oraz newsy z życia firmy

Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa

Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa opracowywana jest z punktu widzenia celów strategicznych wskazanych przez Zarząd czy Organ Właścicielski.

Strategie opracowuje się również przed istotnymi inwestycjami, np. wyborem i wdrożeniem systemu ERP czy systemu wspomagającego zarządzanie produkcją jak również kierunkami rozwoju Industry 4.0

W ekspertyzie określona zostaje definicja kluczowych, strategicznych założeń rozwoju informatyki w odniesieniu do celów strategicznych przedsiębiorstwa wraz z definicją założeń projektów informatycznych i działań inwestycyjnych w obszarze informatyki:

  • Określenie modelu biznesowego i celu projektu;
  • Określenie oczekiwanych korzyści z informatyzacji przedsiębiorstwa (wynik->rezultat->korzyść);
  • Opracowanie terminów i wstępnego harmonogramu realizacji projektów informatycznych (kamieni milowych) i innych działań inwestycyjnych w obszarze informatyki;
  • Określenie budżetu nakładów finansowych niezbędnych do realizacji projektów informatycznych i innych działań inwestycyjnych w obszarze informatyki;
  • Określenie ryzyka i zagrożeń realizacji projektu.

Jak zawsze w biznesie - bardzo ważne są pieniądze.
Kalkulacja Całkowitego Kosztu Posiadania TCO IT - na właściwym poziomie dla danego modelu biznesowego - winna być integralną cześć Strategii.

optymalizacja, informatyka, consulting, strategia


Ta witryna korzysta z plików cookies. Więcej informacji w Polityka cookies

© 2021 ABIT - Artur Białek, All rights reserved. Projekt i realizacja: Studio 113