Aktualności


Fachowe porady, ciekawe wdrożenia oraz newsy z życia firmy

Integracja systemu GOLEM OEE MES z systemami ERP - cz.2 - Szyna integracyjna ERP2GOLEM

Integracja systemów IT daje wymierne efekty synergii w zarządzaniu przedsiębiorstwem - zwłaszcza w obszarze produkcji.
Dziś przedstawimy kolejny ze spotykanych modeli zarządzania produkcją (zarówno w mikroprzedsiębiorstwach jak wielooddziałowych korporacjach!), który to niewielkim  działaniem zwiększa efektywność zarządzania przedsiębiorstwem o dziesiątki procent.

Przedstawmy następujący scenariusz:

 • Do zarządzania produkcją wykorzystywany jest system ERP, generujący Zlecenia produkcyjne na określone maszyny/gniazda produkcyjne. Alternatywnie (lub komplementarnie) używamy systemu APS do szczegółowego harmonogramowania produkcji;

       lub

 • Do zarządzania produkcją wykorzystywany jest MS Excel, działający niezależnie lub wspierający działanie systemu ERP w tym obszarze. 

Na hali produkcyjnej działa z sukcesem system GOLEM OEE MES, który to służy do monitorowania realizacji produkcji (wspierany przez  bezpośrednie pobieranie informacji z maszyn produkcyjnych) wraz z wszystkimi możliwymi funkcjonalnościami (ANDON, QC, OEE, SCADA, CMMS).
Niestety - rozwiązania te działają zupełnie jako dwa niezależne. Zlecenia przepisuje się ręcznie do GOLEM MES i tam są one realizowane.
Jednak z automatycznie rejestrowanych informacji w systemie GOLEM o postępie realizacji nie korzysta nikt oprócz bezpośrednio nadzoru proces produkcyjny. W dalszym ciągu wypełnia się papierowe raporty w zakresie ilości, brakowości, zużytego materiału na zleceniu i czasu pracy operatora (nie wspominamy nawet o efektywności). 
Nikt "nie zobaczy" postępu realizacji systemach warstwy wyższej (ERP), a to w znaczący sposób utrudnia sterowanie realizacją produkcji - zwłaszcza procesowej - wielogniazdowej. Mamy klasyczną ścianę w przepływie informacji - symbolicznie pokazano to na rysunku poniżej - co niestety jeszcze jest standardem.

Klasyczny przepływ informacji bez integracji

W celu rozwiązania powyższego problemu przedstawiamy dwukierunkową z integracji systemów ERP <-> GOLEM MES w formie szyny integracyjnej, która to dla firm produkcyjnych korzystających z systemu GOLEM MES firmy NEURON i systemów zarządzania produkcją (w różnych wariantach: od zleceń w XLS czy prostego zarządzaniem zleceniami po systemy ERP/APS) może być wartościową propozycją w zakresie integracji rozwiązań i usprawnienia procesowego. Również z rozwiązania tego mogą korzystać firmy integratorskie i dostawcy rozwiązań produkcyjnych dla Klientów końcowych. Poniżej prezentujemy system ERP2GOLEM  łączący systemy zarządzania produkcją z systemem realizacji produkcji na hali - GOLEM OEE MES.

 ERP2GOLEM

Zasada działania szyny integracyjnej ERP2GOLEM:

 • Zlecenia produkcyjne o statusie Zatwierdzone do realizacji  w sytemie Zarządzania produkcją importowane są automatycznie (lub na żądanie) do kolejki zadań na maszynie systemu GOLEM MES OEE;
 • Na hali produkcyjnej załoga realizuję produkcję w systemie GOLEM OEE MES: Operator, Przezbrajający, Ustawiacze, Kontrola jakości etc. raportuje bieżące statusy pracy. Operator raportuje na bieżąco braki, zaś postęp produkcji pobierany jest (ale nie musi) automatycznie z maszyn;
 • Poprzez dwukierunkową integrację pomiędzy aplikacjami biznesowymi: w systemie ERP na poziomie Zlecenia (czy też w XLS) otrzymujemy bieżący postęp realizacji zlecenia, m.in.: wyroby dobre, brakowość, prognozowany termin zakończenia, odchyłki tempa procesu od taktu technologicznego etc. oraz OEE online!
 • Podsumowując: otrzymujemy wszystkie informacje procesowe z gniazda produkcyjnego: wydajności i rzeczywiste straty (maszynowe - nie na raporcie papierowym). Dzięki temu możemy usprawnić zarządzanie produkcją oraz otrzymać rzeczywisty TKW.

 

Cechy funkcjonalne szyny integracyjnej ERP2GOLEM:

 • Dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy system zarządzania produkcją a GOLEM OEE MES;
 • Możliwość współpracy z dowolnym systemem ERP - posiadamy wtyczki do wielu systemów oraz tworzymy dedykowane;
 • Możliwość dwukierunkowej współpracy z system XLS.

Zasada działania ze strony informatyczne szyny integracyjnej ERP2GOLEM:

 • Prostota w instalacji i konfiguracji, działanie w 100% autonomiczne w trybie usługi na dowolnym komputerze w sieci firmowej, automatyczny updater;
 • Weryfikacja zgodności z GOLEM API - pewność prawidłowości działania (również ze strony logicznej)
 • Pełen log zdarzeń i komunikatów;
 • Dostępne interfejsy komunikacyjne: 
     a) REST API (rekomendowane), umożliwiające definiowanie dodatkowych, niestandardowych     rozszerzeń - w przypadku potrzeb. Udostępniamy kody źródłowe w C# do integracji;
     b) Baza danych MS SQL - widoki danych i procedury;
     c)  MS Excel - Dwukierunkowa integracja wymiana danych i sterowanie systemem z MS Excel. 

Na czym polega prostota instalacji, konfiguracji i wykorzystania integratora wspomniana powyżej?

Użytkownik instaluje Integrator w formie usługi na komputerze.
Łączy się z usługą za pomocą przeglądarki internetowej i ma dostęp do pełnej instrukcji obsługi i dokumentacji.
Ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi metodami, komendami oraz komunikatami.
Zawarte są również przykładowe kody implementacyjne w C#

Ma również możliwość aktywnego przetestowania każdej z metod, wprowadzenia danych wejściowych i otrzymania rezultatu wraz z kodem realizacji.
Dzięki temu każdy informatyk jest w stanie wykorzystać i oprogramować wymianę informacji z Integratorem oraz sprawdzić poprawność na stronie udostępnianej prze Usługę.

Identycznie można komunikować się dwukierunkowo MS Excel - będziemy o tym pisać w dedykowanym artykule.

 Arkusz do zarządzania produkcja za pomocą z MS Excel i GOLEM MES 

Opracowaliśmy dedykowany arkusz do zarządzania produkcją z GOLEM MES (jako niezależny produkt opisany na innych naszych stronach), który pokazany jest na rysunki poniżej

Korzyści

Dzięki integracji systemów do zarządzania Zleceniami produkcyjnymi i GOLEM MES przy użyciu szyny integracyjnej ERP2GOLEM - możemy zarządzać produkcją online z systemu ERP/MOM.

System APS dzięki informacji o postępie realizacji i zmianach zachodzących na produkcji dostarczy przy kolejnej iteracji planistycznej rzetelny, "możliwy do zrealizowania" harmonogram. Ma to szczególne znaczenie przy produkcji Just In Time.  

Dostępna jest pełna wersja testowa - zapraszamy do kontaktu.

W kolejnym artykule opiszemy dwa scenariusze integracyjne:

 • GOLEM realizuje funkcje system MES na hali ze swoim panelem: z ERP trafiają do GOLEM zlecenia, zwrotnie postęp realizacji i raporty;
 • Na hali jest system MES systemu ERP, GOLEM działa w tle w sposób niewidoczny dla użytkownika: cały kontekst produkcyjny (start, stop, statusy, braki etc.) jest przesyłany do GOLEM przez API, GOLEM liczy takty maszynowe, wyroby oblicza OEE i zwrotnie przekazuje tą informację do ERP. W GOLEM'ie możemy raportować standardowo po wszystkich jego cechach – tak jak to miałoby miejsce przy pracy bezpośrednio w systemie – bezcenna analiza i informacje procesowe.


Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mieli możliwość pełnego wykorzystania systemu GOLEM MES w procesie planowania i realizacji produkcji - "nie używając" GOLEM na hali

Firmy zainteresowane wdrożeniem systemu GOLEM MES i integracją zapraszamy do kontaktu.

  

Możemy pomoc Państwu w skutecznym, sprawdzonym i zagwarantowanym sukcesem przedsięwzięciem informatyzacji Waszych organizacji poprzez:

 • Opracowanie wieloletniej strategii informatyzacji; 
 • Przeprowadzenie auditu systemowo-procesowego wraz z mapowaniem procesów oraz propozycją zmian usprawniających;
 • Doradztwo czy też prowadzeniu realizacji projektów wdrożeń rozwiązań informatycznych;
 • Wdrożenie i integracji systemu GOLEM OEE MES z dowolnym systemem ERP / systemem produkcyjnym.

Zapraszamy do kontaktu :-)
---
Zobacz również:
>> Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa
>> Dlaczego nie mam rzetelnych danych z systemu ERP?
>
> Trzy czynniki porażek informatyzacji przedsiębiorstwa
>Trzy czynniki sukcesu informatyzacji przedsiębiorstwa

 


Ta witryna korzysta z plików cookies. Więcej informacji w Polityka cookies

© 2021 ABIT - Artur Białek, All rights reserved. Projekt i realizacja: Studio 113